Vad är torra ögon?

Torra ögon är ett mycket vanligt tillstånd som drabbar ca 25 % av den vuxna befolkningen. Torra ögon beror på att ögonen antingen producerar för lite tårar eller att de tårar som produceras är av dålig kvalitet.

Symtom av torra ögon är varierande i sin karaktär och kännetecknas av obehag i ögat med eller utan synstörningar. Det kan vara svårt att förstå att det är torra ögon som man drabbats av då symtomen skiftar.

VANLIGA SYMTOM AV TORRA ÖGON:

 • Sveda
 • Rinnande ögon
 • Gruskänsla
 • Svårt att öppna ögonen på morgonen
 • Ljuskänslighet
 • Röda ögon
 • Oskarp syn
 • Kortare användning av kontaktlinser
 • Trötta och ömmande ögon efter långvarigt arbete framför datorn

Torra ögon är en folksjukdom som har fått väldigt lite uppmärksamhet och många fångas upp sent av sjukvården. Det är viktigt med behandling och diagnos om vilken typ av torra ögon sjukdom man har. Många behöver både ögondroppar och rengöringsprodukter för att lindra sina symtom. Ögonläkare och många optiker kan hjälpa dig med diagnos. Du kan själva köpa både rengöringsprodukter och ögondroppar utan recept på ditt apotek.

FAKTORER SOM ÖKAR RISKEN FÖR TORRA ÖGON

 • Hög ålder
 • Kön – fler kvinnor än män drabbas av torra ögon
 • Kontaktlinser
 • Kirurgi såsom synkorrigering och starr operationer
 • Vissa sjukdomar som diabetes och reumatiska sjukdomar
 • Läkemedel t.ex. antidepressiva, allergi, urindrivande, högt blodtryck, högdos A-vitamin vid hudsjukdom
 • Inomhusklimat med låg luftfuktighet och drag från ventilation
 • Datorarbete

Test – Har du torra ögon?

Genomför ögonläkare Tor Utheims test på 2 min för att se om du har torra ögon?

Resultat

0–10 poäng: Du har inga symtom på torra ögon

10–25 poäng: Du har milda till medelsvåra symtom på torra ögon. Vi rekommenderar dig att prova torra ögon droppar som Thealoz Duo och Thealoz Duo Gel. De finns att köpa på apotek och vissa utvalda optiker. Vid höga poäng kan det vara klokt att kontakta din vårdcentral för remiss till ögonläkare. Det finns privata ögonläkare som kan ta emot dig direkt utan remiss från vårdcentral. Det finns också special intresserade optiker som kan vara behjälpliga.

25–36 poäng: Du har svåra sympom av torra ögon. Vi rekommenderar att du tar kontakt med din vårdcentral för remiss till ögonläkare. På vissa orter kan det finns privata ögonläkare som kan ta emot dig direkt utan remiss från vårdcentral.

Det finns flera ögonläkare och intresserade optiker som är specialiserade på torra ögon.

Hani Chatila i Örebro och Fredrik Källmark i Solna är två av dem.

Visste du att

Barn och unga som har acne och atopiska eksem kan ha besvär med torra ögon.

Över 50 % av de som har diabetes har problem med har torra ögon.

Torra ögon kan påverka synen eftersom den optiskt brytande ytan på ögat kan bli ojämn.

De som har torra ögon kan ha svårt att använda linser. Tänk på att behandla med
ögondroppar och rengöring anpassad för området.

Torr hud och torra ögon hänger ofta ihop.

Mer än 50 % av patienterna med glaukom/grön starr får torra ögon och behöver behandling.

Var snäll mot ögonen – använd ögondroppar utan konserveringsmedel

Konserveringsmedel i ögondroppar kan skada den känsliga ögonstrukturen och orsaka besvär med torra ögon. Därför är våra ögondroppar Thealoz Duo och Thealoz Duo Gel utan konserveringsmedel.

Det är viktigt att undvika konserveringsmedel i alla typer av ögondroppar eftersom konserveringsmedel i sig kan göra ögonen torra. Det finns inga snälla konserveringsmedel utan alla konserveringsmedel skadar den känsliga ögonstrukturen på flera sätt.

 • Bryter upp lipidbarriären i tårfilmen vilket leder till ökad avdunstning
 • Minskar tätheten av bägarceller vilket leder till mindre mucin (slem) produktion
 • Har toxisk effekt på hornhinnans ytceller
 • Ger instabil tårfilm